Събития 2017

» Договаряйте и извличайте максимума от всяка сделка;
» Установявайте трайни, взаимоизгодни отношения с клиенти и партньори;
» Разпознавайте и неутрализирайте мръсни тактики и натиск;
» Управление на преговори за напреднали и още!

За кого е семинарът:
» Мениджъри и управители на фирми и екипи;
» Търговски екипи, мениджъри от средни и големи компании;
» Членове на екипи, с ключова роля при преговори или продажби.

Цени и Регистрация за участие в
семинар "Влияние и преговори" с Дерек Арден